Wpływ zmian klimatu na poziom morza – historia Bałtyku

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania referatu wygłoszonego przez Pana Prof. Szymona Uścinowicza (PAN) podczas posiedzenia Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 24.06.2021 na temat wpływu zmian klimatu na poziom morza na przykładzie historii Bałtyku. Materiał dostępny jest poniżej: