Posiedzenie KNG 16.12.2021

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu Komitetu Nauk Geologicznych PAN w dniu 16 grudnia 2021r. o godzinie 11.00 wszystkich członków komitetu. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Link zostanie przesłany w późniejszym terminie na adresy mailowe członków.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Wystąpienie wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. dra hab. Pawła Rowińskiego
dotyczące projektu ustawy o PAN
3. Informacje Przewodniczącej KNG
4. Dyskusja nad nową listą czasopism
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KNG
6. Sprawy bieżące, komunikaty i wolne wnioski