Poniżej znajduje się lista konkursów o tematyce geologicznej:

Wybierz imię dla mamuta

Organizatorem Konkursu „ Wybierz imię dla mamuta” jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Celem Konkursu jest wybór imienia dla eksponatu – szkieletu mamuta znajdującego się na sali wystawowej w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która: zgłosi propozycję imienia lub zagłosuje na wybrane przez Komisję Konkursową imię zgodnie z wymogami Regulaminu. Nagrodą w Konkursie są okazy geologiczne. Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.07–12.09.2021.


Konkursy cykliczne:

OKAWANGO

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego jest organizatorem konkursu wiedzy geologicznej OKAWANGO. III edycja tego konkursu odbywała się w dwóch etapach od listopada 2021 r. do 10 czerwca 2021 r. Konkurs OKAWANGO przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Laureaci OKAWANGO dostają się na studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunki GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA / GEOLOGIA STOSOWANA, uzyskując maksymalną liczbę punków w procedurze kwalifikacyjnej. Finaliści uzyskują ułatwienia w procedurze kwalifikacyjnej na studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim.


Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”

Trzystopniowa ogólnopolska olimpiada pod nazwą „O Diamentowy Indeks AGH” realizowana jest w zakresie pięciu przedmiotów, w tym geografii z elementami geologii. Laureaci olimpiady przyjmowani są na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.