Przewodnicząca Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Ewa Krogulec

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii. Ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

email: ewa.krogulecat[at]uw.edu.pl