Członkowie Komitetu:

1. Prof. dr Birkenmajer Krzysztof – Instytut Nauk Geologicznych PAN
2. Prof. dr hab. Burchart Jan – Instytut Nauk Geologicznych PAN
3. Prof. dr hab. Dowgiałło Jan – Instytut Nauk Geologicznych PAN
4. Prof. dr hab. Głazek Jerzy – Instytut Nauk Geologicznych UAM
5. Prof. dr hab. Gradziński Ryszard – Instytut Nauk Geologicznych PAN
6. Prof. dr hab. Guterch Aleksander – Instytut Geofizyki PAN
7. Dr Hoffmann Marek – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Biuro Geologiczne GEONAFTA
8. Doc. dr Jakubowski Krzysztof – Muzeum Ziemi PAN
9. Prof. dr hab. Jaworowski Krzysztof – Państwowy Instytut Geologiczny
10. Prof. dr hab. Kotlarczyk Janusz
11. Doc. dr hab. Kowalczewski Zbigniew – Oddział Świętokrzyski Państ. Inst. Geol.
12. Prof. UW dr hab. Kozłowski Andrzej – Wydział Geologii UW
13. Prof. dr hab. Kutek Jan – Instytut Geologii Podstawowej UW
14. Doc. dr hab. Lewandowski Marek – Instytut Geofizyki PAN
15. Prof. dr hab. Lindner Leszek – Wydział Geologii UW
16. Prof. dr hab. Macioszczyk Aleksandra – Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej UW
17. Prof. dr hab. Madeyska Teresa – Instytut Nauk Geologicznych PAN
18. Prof. dr hab. Maliszewska Anna – Państwowy Instytut Geologiczny
19. Prof. dr hab. Marcinowski Ryszard – Instytut Geologii Podstawowej UW
20. Prof. dr hab. Marks Leszek – Państwowy Instytut Geologiczny
21. Prof. UW dr hab. Matyja Bronisław A. – Wydział Geologii UW
22. Prof. dr hab. Oberc-Dziedzic Teresa – Instytut Nauk Geologicznych U. Wr.
23. Prof. dr hab. Oszczypko Nestor – Instytut Nauk Geologicznych UJ
24. Prof. dr hab. Peryt Tadeusz – Państwowy Instytut Geologiczny
25. Prof. dr hab. Piwocki Marcin – Państwowy Instytut Geologiczny
26. Prof. dr hab. Pożaryski Władysław – Czl. rzecz. PAN
27. Prof. dr hab. Racki Grzegorz – Wydział Nauk o Ziemi Uniw. Śląskiego
28. Prof. dr hab. Różkowski Andrzej – Wydział Nauk o Ziemi Uniw. Śląskiego
29. Prof. dr hab. Sass-Gustkiewicz Maria – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochr. Środowiska AGH
30. Prof. UW dr hab. Skompski Stanisław – Instytut Geologii Podstawowej UW
31. Dr hab. Słomka Tadeusz – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochr. Środowiska AGH
32. Prof. dr hab. Speczik Stanisław – KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
33. Prof. dr hab. Szulczewski Michał – Instytut Geologii Podstawowej UW
34. Prof. dr hab. Ślączka Andrzej – Instytut Nauk Geologicznych UJ
35. Dr hab. Walaszczyk Ireneusz – Wydział Geologii UW
36 Prof. dr hab. Wojciechowska – Irena Instytut Nauk Geologicznych U. Wr.
37. Prof. dr Znosko Jerzy – Państwowy Instytut Geologiczny
38. Prof. UŚ dr hab. Żaba Jerzy – Wydział Nauk o Ziemi Uniw. Śląskiego
39. Prof. dr hab. Żelaźniewicz Andrzej – Instytut Nauk Geologicznych PAN