Prezydium:

przewodniczący:
prof. dr hab. Andrzej ŻELAŹNIEWICZ – Instytut Nauk Geologicznych PAN, czł. koresp. PAN

wiceprzewodniczący:
prof. dr hab. Krzysztof JAWOROWSKI – Państwowy Instytut Geologiczny
dr hab. Stanisław SKOMPSKI, prof. UW – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

sekretarz :
dr hab. Jerzy ŻABA, prof. US – Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski

Członkowie Komitetu:

1. dr hab. Paweł ALEKSANDROWSKI Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
2. doc. dr hab. Izabela BOJAKOWSKA Państwowy Instytut Geologiczny
3. prof. dr hab. Jan DOWGIAŁŁO Instytut Nauk Geologicznych PAN
4. prof. dr hab. Jerzy GŁAZEK Instytut Geologii UAM Poznań
5. prof. dr hab. Józef GÓRSKI Instytut Geologii UAM Poznań
6. doc. dr hab. Krzysztof JAKUBOWSKI Muzeum Ziemi PAN
7. prof. dr hab. Krzysztof JAWOROWSKI Państwowy Instytut Geologiczny
8. dr hab. Ryszard KOTLIŃSKI, prof. USz INTEROCEANMETAL; Uniwersytet Szczeciński
9. dr hab. Andrzej KOZŁOWSKI, prof. UW Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
10. prof. dr hab. Marek LEWANDOWSKI Instytut Nauk Geologicznych PAN
11. dr hab. Jerzy J. MAŁECKI, prof. UW Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
12. prof. dr hab. Leszek MARKS Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
13. dr hab. inż. Jacek MATYSZKIEWICZ, prof. AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
14. prof. dr hab. Marek Narkiewicz Państwowy Instytut Geologiczny
15. prof. dr hab. Teresa OBERC-DZIEDZIC Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
16. prof. dr hab. Nestor OSZCZYPKO Instytut Nauk Geologicznych UJ
17. prof. dr hab. Andrzej PAULO Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
18. prof. dr hab. Krystyna PIOTROWSKA Państwowy Instytut Geologiczny
19. prof. dr hab. Szczepan PORĘBSKI Instytut Nauk Geologicznych PAN
20. prof. dr hab. Grzegorz RACKI Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski
21. prof. dr hab. Andrzej SADURSKI Państwowy Instytut Geologiczny
22. dr hab. Stanisław SKOMPSKI, prof. UW Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
23. dr hab. inż. Tadeusz SŁOMKA , prof. AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
24. prof. dr hab. Stanisław STAŚKO Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
25. prof. dr hab. Alfred UCHMAN Instytut Nauk Geologicznych UJ
26. prof. dr hab. Ryszard WAGNER Państwowy Instytut Geologiczny
27. dr hab. Ireneusz WALASZCZYK, prof. UW Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
28. dr hab. inż. Stanisław WITCZAK , prof. AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
29. dr hab. Jerzy ŻABA, prof. US Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski
30. prof. dr hab. Andrzej ŻELAŹNIEWICZ Instytut Nauk Geologicznych PAN, czł. koresp. PAN
31. prof. dr hab. inż. Krzysztof BIRKENMAJER czł.rzecz. PAN
32. prof. dr hab. Jan BURCHART, czł. koresp. PAN
33. prof. dr hab. Ryszard GRADZIŃSKI czł.rzecz. PAN
34. prof. dr hab. Janusz KOTLARCZYK czł.rzecz. PAN
35. prof. dr hab. Jan KUTEK czł.rzecz. PAN
36. prof. dr hab. Ryszard MARCINOWSKI czł.koresp. PAN
37. prof. dr hab. Władysław POŻARYSKI czł.rzecz. PAN
38. prof. dr hab. Michał SZULCZEWSKI czł.rzecz. PAN

Komisje:

  • Komisja Edukacji Geologicznej – przew. K. Jakubowski
  • Komisja Hydrogeologii – przew. A. Sadurski
  • Komisja Stratygrafii – przew. G. Racki
  • Komisja Tektoniki – przew. A. Żelaźniewicz, wiceprzew.  P. Aleksandrowski