Prezydium:

przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

wiceprzewodniczący:
Dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW – Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jerzy Żaba – Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

sekretarz naukowy:
Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW – Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

członkowie:
Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk – Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

Członkowie Komitetu:

 1. Dr hab. Paweł Aleksandrowski, prof. PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 2. Prof. dr hab. Jan Dowgiałło – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 3. Prof. dr hab. Marian Adam Gasiński – Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloński
 4. Prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 5. Prof. dr hab. Maciej Kotarba – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 6. Prof. dr hab. Ryszard Kotlinski – Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński
 7. Dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW – Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 8. Prof. dr hab. Ryszard Kryza – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 9. Prof. dr hab. Marek Lewandowski – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 10. Prof. dr hab. Jerzy J. Małecki – Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 11. Prof. dr hab. Stanisław Lorenc – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 12. Prof. dr hab. Leszek Marks – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 13. Prof. dr hab. Hanna Matyja – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 14. Prof. dr hab. Jacek Matyszkiewicz – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska , Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 15. Prof. dr hab. Jacek Motyka – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 16. Prof. dr hab. Andrzej Muszyński – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 17. Prof. dr hab. Teresa Oberc-Dziedzic – emerytowany profesor Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 18. Prof. dr hab. Tadeusz Peryt – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 19. Prof. dr hab. Szczepan Porębski – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 20. Prof. dr hab. Grzegorz Racki – Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
 21. Prof. dr hab. Jacek Rajchel – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 22. Prof. dr hab. Andrzej Sadurski – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 23. Prof. dr hab. Stanisław Skompski – Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 24. Prof. dr hab. Janusz Skoczylas – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 25. Prof. dr hab. Tadeusz Słomka – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 26. Prof. dr hab. Stanisław Staśko – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 27. Prof. dr hab. Joachim Szulc – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
 28. Prof. dr hab. Alfred Uchman – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
 29. Prof. hab. Jerzy Żaba – Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
 30. Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Członkowie PAN:

 1. Prof. dr hab. Jan Burchart – członek korespondent PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 2. Prof. dr hab. Ryszard Gradziński – członek rzeczywisty PAN, emerytowany profesor Instytutu Nauk Geologicznych PAN
 3. Prof. dr hab. Janusz Kotlarczyk – członek rzeczywisty PAN, emerytowany profesor Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 4. Prof. dr hab. Michał Szulczewski – członek rzeczywisty PAN, emerytowany profesor Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 5. Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz – członek korespondent PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 6. Prof. dr hab. Jan Kutek – członek rzeczywisty PAN, emerytowany profesor Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, zmarł 24.10.2013 r.
 7. Dr Michał Zatoń – członek AMU PAN, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
 8. Dr Witold Szczuciński – członek AMU PAN, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Specjaliści:

 1. Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 2. Dr hab. Piotr Łuczyński, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Dr Ryszard Szczęsny, Muzeum Ziemi PAN