The Committee of Geological Sciences of the Polish Academy of Sciences in 2020-2023 term of office

Presidium of the Committee

 1. Prof. dr hab. Ewa Krogulec – Chair
 2. Prof. dr hab. Stanisław Mazur – Deputy Chair
 3. Dr hab. Witold Szczuciński – Deputy Chair
 4. Prof. dr hab. Anna Świerczewska – Secretary
 5. Prof. dr hab. Tadeusz Peryt
 6. Prof. dr hab. Alfred Uchman
 7. Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk

Members of the Committee

 1. Prof. dr hab. Paweł ALEKSANDROWSKI
 2. Prof. dr hab. Błażej BERKOWSKI
 3. Dr hab. inż. Barbara BIELOWICZ
 4. Prof. dr hab. Zdzisław BEŁKA
 5. Dr hab. Katarzyna DELURA
 6. Dr hab. Ewa FALKOWSKA
 7. Prof. dr hab. Adam GASIŃSKI
 8. Dr hab. Przemysław GORZELAK
 9. Prof. dr hab. Józef GÓRSKI
 10. Prof. dr hab. Krzysztof JAWOROWSKI
 11. Dr hab. inż. Marcin KRAJEWSKI
 12. Prof. dr hab. Ewa KROGULEC
 13. Dr hab. inż. Piotr KRZYWIEC
 14. Dr hab. Piotr ŁUCZYŃSKI
 15. Prof. dr hab. Stanisław MAZUR
 16. Dr hab. Grzegorz Jacek NOWAK
 17. Prof. dr hab. Tadeusz PERYT
 18. Prof. dr hab. Grzegorz PIEŃKOWSKI
 19. Prof. dr hab. Szczepan PORĘBSKI
 20. Dr hab. inż. Adam POSTAWA
 21. Dr hab. Tatiana SOLOVEY
 22. Dr hab. Jacek SZCZEPAŃSKI
 23. Dr hab. Witold SZCZUCIŃSKI
 24. Prof. dr hab. Michał SZULCZEWSKI
 25. Dr hab. Anna ŚWIERCZEWSKA
 26. Prof. dr hab. Alfred UCHMAN
 27. Prof. dr hab. Ireneusz WALASZCZYK
 28. Dr hab. inż. Dariusz WIĘCŁAW
 29. Dr hab. Jakub WITKOWSKI
 30. Dr hab. Jurand WOJEWODA
 31. Dr hab. Mikołaj Konstanty ZAPALSKI
 32. Prof. dr hab. Jerzy Marek ŻABA
 33. Prof. dr hab. Andrzej ŻELAŹNIEWICZ
 34. Dr hab. Anna ŻYLIŃSKA