Prezydium:

przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

wiceprzewodniczący:
Dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW – Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jerzy Żaba – Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

sekretarz naukowy:
Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW – Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

Członkowie Komitetu:

 1. Dr hab. inż. Józef Chowaniec, prof. PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
 2. Prof. dr. hab. inż. Wojciech Ciężkowski – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 3. Prof. dr hab. Jan Dowgiałło – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 4. Prof. dr hab. Marian Adam Gasiński – Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloński
 5. Prof. dr hab. Jan Golonka – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 6. Dr hab. Michał Gradziński – Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloński
 7. Prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 8. Prof. dr hab. Janusz Janeczek – Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
 9. Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW – Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 10. Dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW – Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 11. Dr hab. Piotr Krzywiec, prof. ING PAN – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 12. Prof. dr hab. Marek Lewandowski – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 13. Prof. dr hab. Stanisław Lorenc – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 14. Prof. dr hab. Leszek Marks – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 15. Prof. dr hab. Leszek Marynowski – Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
 16. Prof. dr hab. Jacek Matyszkiewicz – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska , Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 17. Prof. dr hab. Jacek Motyka – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 18. Prof. dr hab. Andrzej Muszyński – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 19. Prof. dr hab. Tadeusz Peryt – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 20. Prof. dr hab. Szczepan Porębski – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 21. Prof. dr hab. Jan Przybyłek – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 22. Prof. dr hab. Ewa Słaby – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 23. Prof. dr hab. Stanisław Skompski – Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 24. Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 25. Prof. dr hab. Jan Środoń – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 26. Prof. dr hab. Jerzy Trammer – Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 27. Prof. dr hab. Alfred Uchman – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
 28. Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 29. Prof. hab. Jerzy Żaba – Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

Członkowie PAN:

 1. Prof. dr hab. Jan Burchart – członek korespondent PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 2. Prof. dr hab. Michał Szulczewski – członek rzeczywisty PAN, emerytowany profesor Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz – członek korespondent PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 4. Dr Michał Zatoń – członek AMU PAN, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
 5. Dr Witold Szczuciński – członek AMU PAN, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Specjaliści:
 6. Dr Ryszard Szczęsny, Muzeum Ziemi PAN